Architektura

Galeria Architektura
Indywidualny zestaw sztukaterii
Indywidualny zestaw sztukaterii
Indywidualny zestaw sztukaterii.
Dekoracyjne nadproże w pałacyku.
Gzymsy w architekturze współczesnej
Sztukateria w architekturze współczesnej
Kolumny- nakładki na słupy żelbetowe
Sztukateria wewnętrzna.
Odtworzone elementy sztukaterii
Makieta
Makieta
Makieta
Odtworzone fragmenty sztukaterii
Odtworzone fragmenty gzymsu
Makiety urbanistyczne
Tympanon 200 cm
Kolumny 260 cm
Syrena na gzymsie 220cm
Syrena na gzymsie 220 cm.
Syrena wynurzająca się ze ściany