Kolumna
  • Proponowana kolumna ma wysokość 187 cm a obrys cokołu to 33x33 cm.
  • Pokazane elementy mogą posiadać wydrążone otwory pozwalające na stabilne osadzenie kolumny na słupie, bądź ukrycie w jej wnętrzu konstrukcji.
  • Rekwizyt tynkowany natryskowo.
  • Istnieje możliwość wykonywania półkolumn i pilastrów.